Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Ukončení vzdělávání

 • Napište závěrečnou písemnou práci

  Závěrečná písemná práce

  Závěrečná písemná práce je vypracovávána v průběhu 3. semestru. Minimální rozsah práce je 60 normostran. Její součástí je abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Práce je psána ve spisovném jazyku, ve kterém je program vzdělávání uskutečňován. O přijetí práce v jiném jazyce rozhoduje na žádost účastníka vzdělávání příslušný proděkan.

 • Obhajte svoji závěrečnou písemnou práci

  Obhajoba závěrečné písemné práce

  Obhajoba závěrečné písemné práce se zpravidla uskutečňuje ve vazbě na soubornou zkoušku. Probíhá před tříčlennou komisí.
  Závěrečné písemná práce je hodnocena stupněm A až E. Toto hodnocení je předpokladem pro splnění požadavků stanovených plánem vzdělávání. V případě, že účastník není hodnocen stupněm A až E, je mu stanoven termín pro přepracování práce. Pokud ani opravná obhajoba není hodnocena stupněm A až E, je účastníkovi ukončeno vzdělávání pro nesplnění požadavků.

 • Vykonejte soubornou zkoušku

  Souborná zkouška

  Vzdělávání v programu je zakončeno soubornou zkouškou z profilujících předmětů, kterou je účastník povinen vykonat. Tato zkouška je ústní a koná se před tříčlennou komisí, kterou stanoví garant programu.
  Účastník má v semestru, kdy je zkouška zapsána, možnost vykonat jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky.
  Druhý opravný termín může účastník vykonat i v semestru bezprostředně následujícím. Neobdrží-li účastník ani ve druhém opravném termínu hodnocení A až E, je mu vzdělávání ukončeno.

V případě, že účastník vzdělávání splní veškeré požadavky stanovené mu plánem vzdělávání příslušného programu a současně má splněny veškeré podmínky stanovené ve smlouvě, je mu ukončeno vzdělávání a Masarykova univerzita vydá účastníkovi osvědčení o absolvování programu. Účastník, který úspěšně ukončil mezinárodně uznávaný kurz, má právo používat označení LL.M. za jménem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.