Vyhledávání na této stránce není aktivní.

LL.M. Stavební činnosti
v právních a ekonomických souvislostech

Přihlašování pro rok 2024 je uzavřeno.

MODERNÍ A VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU JEDINEČNÝ OBSAH

Mezinárodně uznávaný program LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech je třísemestrální postgraduální studium určené pro zájemce, kteří chtějí dobře rozumět právní regulaci stavební činnosti a současně chápat ekonomické souvislosti. Program je proto zaměřen nejen na získávání právního titulu k výstavbě, územnímu plánování a povolování staveb a změn v území. Podrobně se věnuje také vazbám na katastr nemovitostí, podmínkám pro využití vyvlastnění, pravidlům pro ocenění pozemků a limitům stavební činnosti z důvodu ochrany životního prostředí. Volitelná ekonomická specializace umožňuje ještě hlubší seznámení se s problematikou veřejných zakázek, investičního rozhodování a prosazování změn v území.

INOVATIVNÍ METODY VÝUKY ZOHLEDŇUJÍCÍ POTŘEBY PRACOVNĚ VYTÍŽENÝCH EXPERTŮ

Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a  jejich vysoké pracovní vytížení. Vzdělání je proto vedeno způsobem, který umožní časovou zátěž rozložit. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

ELITNÍ VYUČUJÍCÍ Z ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ MASARYKOVY UNIVERZITY A ODBORNÍCI Z PRAXE

Odborným garantem programu je JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU. Výuku v programu zajišťují členové a zástupci dalších odborných pracovišť Právnické fakulty a Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. Mezi lektory programu jsou: doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., JUDr. Dominik Žídek, Ph.D., doc. JUDr. Ivana Průchová, Ph.D., JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., JUDr. Jiří Vodička, Ph.D., Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.