Vyhledávání na této stránce není aktivní.

LL.M. Stavební činnosti
v právních a ekonomických souvislostech

Přijímací řízení pro právní specializaci bylo ukončeno. V případě zájmu o ekonomickou specializaci nás kontaktujte.

MODERNÍ A VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU JEDINEČNÝ OBSAH

Mezinárodně uznávaný program LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech je úzce zaměřené třísemestrové postgraduální studium určené pro zájemce, kteří se potřebují orientovat v právní úpravě věcných práv a příslušné judikatuře, aplikovat základní teoretické a praktické poznatky z oblasti veřejného stavebního práva na konkrétní situace, orientovat se v územním plánování a územním řízení, v předpisech na ochranu životního prostředí, katastru nemovitostí, oceňování nemovitostí, vyvlastňování, správním řízení aj.

INOVATIVNÍ METODY VÝUKY ZOHLEDŇUJÍCÍ POTŘEBY PRACOVNĚ VYTÍŽENÝCH EXPERTŮ

Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a  jejich vysoké pracovní vytížení. Vzdělání je proto vedeno způsobem, který umožní časovou zátěž rozložit. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

ELITNÍ VYUČUJÍCÍ Z ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ MASARYKOVY UNIVERZITY A ODBORNÍCI Z PRAXE

Odborným garantem programu je JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU. Výuku v programu zajišťují členové a zástupci dalších odborných pracovišť Právnické fakulty a Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. Mezi lektory programu jsou: doc. JUDr. Ivana Jančářová, Ph.D., JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., JUDr. Dominik Žídek, Ph.D., doc. JUDr. Ivana Průchová, Ph.D., JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.