Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Naši lektoři

JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.

Garant programu LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech
Garant kurzů Právní tituly k realizaci stavební činnosti, Stavební činnosti a vyvlastňování, Oceňování nemovitostí: právní rámec, Jak napsat závěrečnou práci.

Působí jako odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě MU. V rámci své pedagogické činnosti přednáší a vede semináře v předmětech Pozemkové právo, Právo životního prostředí, Oceňování pozemků podle cenových předpisů, Horní právo a Ekopolitika. Mimo univerzitu je členem České společnosti pro právo životního prostředí.

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Garant kurzu Právní propedeutika - soukromé právo

Docent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a právo EU, autor mnoha publikací v českém i anglickém jazyce.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Garant kurzu Právní propedeutika - veřejné právo

Zastával funkce děkana a proděkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, prorektora Masarykovy univerzity a vedoucího Katedry ústavního práva a politologie. Nyní je členem Vědecké rady PrF MU,  ústavním soudcem, členem Rady Justiční akademie. Dlouholetý učitel státovědy a ústavního práva, specialista a autor odborných publikací v oblasti státovědy.

doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Garant kurzu Správní řízení a další postupy dle správního řádu – obecný základ

Lektor je docentem na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Pracoval na Nejvyšším správním soudu jako asistent soudce. Věnuje se pedagogické činnosti, je garantem odborných předmětů v oblasti správního práva. V rámci univerzitních aktivit je členem programové rady Veřejná správa. Mimo univerzitu pracuje jako člen rozkladové komise ministra zdravotnictví.

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Garant kurzu Katastr nemovitostí

Je docentkou na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako členka působí v oborové komisi Správní právo a právo životního prostředí na Právnické fakultě MU, na Fakultě sociálních studií MU v oborové komisi Humanitní environmentalistika a v rigorózní komisi Právo životního prostředí na Právnické fakultě. V rámci mimouniverzitních aktivit je členkou redakční rady časopisu České právo životního prostředí, členkou České společnosti pro právo životního prostředí a také České společnosti pro stavební právo.

JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Garant kurzů Účast veřejnosti ve stavebních věcech, Vztahy odpovědnosti za porušení povinnosti

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU. Současně pracuje jako odborný poradce na Nejvyšší správním soudu a v Aarhus Convention Expert Group – European Commission. Jako externista se věnuje pedagogické činnosti v Justiční akademii ČR, v Association of European Administrative Judges a Academy of European Law.

Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Garant kurzu Veřejné zadávání se zaměřením na stavební činnost

Na Masarykové univerzitě působí jako lektorka na Ekonomicko-správní fakultě na Katedře veřejné ekonomie a v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku. Dále pracuje jako tajemnice oborové rady pro doktorský studijní program Veřejná ekonomie a Public Economics. Mimo univerzitu je metodikem, konzultantem a lektorem v Projektové kanceláři kraje Vysočina.

Ing. Petr Halámek, Ph.D.
Garant kurzu Investiční rozhodování při řízení regionálních rozvojových projektů

Působí jako odborný asistent na Katedře regionální ekonomie a správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V rámci své pedagogické činnosti se také věnuje závěrečným pracím jako vedoucí i oponent. Je autorem mnoha odborných publikací, článků v periodicích a učebnic.

Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
Garant kurzu Vybrané problémy prostorového rozvoje

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře regionální ekonomie a správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V rámci své pedagogické činnosti mimo výuky odborných předmětů vede závěrečné práce studentů, věnuje se i výzkumné činnosti. V rámci mimouniverzitní aktivity je členem redakční rady časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.