Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Harmonogram vzdělávání

 • 0. semestr - září 2024

  Propedeutické kurzy pro neprávníky

  Výuka:
  13. - 14. září 2024 Právní propedeutika I - soukromé právo
  20. - 21. září 2024 Právní propedeutika II - veřejné právo

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1 x, a to na začátku semestru, tj. v říjnu)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

 • 1. semestr - říjen 2024 až leden 2025

  Výuka - společně pro právní i ekonomickou specializaci:

  11. 10. 2024 Správní řízení a další postupy dle správního řádu - obecný základ
  12. 10. 2024 Územní plánování a rozhodování
    9. 11. 2024  Právní tituly k realizaci stavební činnosti
  14. 12. 2024 Stavební činnosti a vyvlastňování + Katastr nemovitostí  
                                 
  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1 x, a to na začátku semestru, tj. v říjnu)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

 • 2. semestr - únor až červen 2025

  Výuka:
    7. 2. 2025    - Oceňování nemovitostí - právní rámec (právní specializace)
                        - Veřejné zadávání se zaměřením na stavební činnosti (ekonomická specializace)
    8. 2. 2025    - Veřejnoprávní limity využití území (obě specializace)
    8. 3. 2025    - Povolování a odstraňování staveb, kolaudace, povolování provozu (obě specializace)
  12. 4. 2025    - Účast veřejnosti ve stavebních věcech + Vztahy odpovědnosti za porušení povinnosti (právní specializace)
                        - Investiční rozhodování při řízení regionálních rozvojových projektů + Vybrané problémy prostorového rozvoje (ekonomická specializace)         
                 
  16. 5. 2025   - Jak napsat závěrečnou práci - online konzultace (obě specializace)

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1 x, a to na začátku semestru, tj. v únoru)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

  Výuka pro posluchače ekonomické specializace probíhá na Ekonomicko správní fakultě, Lipová 41a, Brno.
  Výuka právní specializace včetně společné výuky probíhá na Právnické fakultě, Veveří 70, Brno.

  1. 3. semestr - říjen 2025 až únor 2026

   Zpracování závěrečné písemné práce a příprava na soubornou zkoušku

   říjen – prosinec 2025- konzultace k závěrečné písemné práci a příprava na soubornou závěrečnou zkoušku
   prosinec 2025 - odevzdání závěrečné písemné práce
   do 31 . 1. 2026 - zpracování posudků na závěrečnou práci
   od 1. 2. 2026 do 28. 2. 2026 souborná závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce

  Kompletní popis vzdělávání - průběh, hodinová zátěž, požadavky na ukončení kurzů i celého vzdělávání.

  Výuka v prvních dvou semestrech zahrnuje kurzy a půlkurzy. S výjimkou vždy prvního měsíce semestru je každý měsíc vyučován buď jeden kurz nebo paralelně dva půlkurzy.

  Výukový design kurzů

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze na začátku každého semestru, tj. v říjnu a únoru)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.