Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Harmonogram vzdělávání

 • 0. semestr - září 2024

  Propedeutické kurzy pro neprávníky

  Výuka:
  13. - 14. září 2024 Právní propedeutika I - soukromé právo
  20. - 21. září 2024 Právní propedeutika II - veřejné právo

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1 x, a to na začátku semestru, tj. v říjnu)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

 • 1. semestr - říjen 2024 až leden 2025

  Základní otázky práva informačních a komunikačních technologií a průřezové instituty

  Výuka:    

  11. 10. 2024 - Teorie a metoda práva ICT
  12. 10. 2024 - Teorie a metoda práva ICT +Jurisdikce a rozhodné právo
    9. 11. 2024 - Elektronické právní jednání a elektronické důkazy
  14. 12. 2024 - Digitalizace veřejné správy + Odpovědnost ISP

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1 x, a to na začátku semestru, tj. v říjnu)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

 • 2. semestr - únor až červen 2025

  Specifické oblasti práva informačních a komunikačních technologií a základy akademického psaní

  Výuka:

   7. 2. 2025 - Právo elektronického obchodu
   8. 2. 2025 - Právo duševního vlastnictví
   8. 3. 2025 - Ochrana soukromí, osobních údajů a dat
  12. 4. 2025 - Kyberbezpečnost a Kyberkriminalita
  Ochrana soukromí, osobních údajů a dat
  Jak napsat závěrečnou práci (online konzultace)
  červen 2025 -  Volba tématu závěrečné písemné práce

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze 1x, a to na začátku semestru, tj. v únoru)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

  1. 3. semestr - říjen 2025 až únor 2026

   Zpracování závěrečné písemné práce a příprava na soubornou zkoušku

   říjen – prosinec 2025 - konzultace k závěrečné písemné práci a příprava na soubornou závěrečnou zkoušku
   prosinec 2025 -  odevzdání závěrečné písemné práce
   do 31 . 1. 2026 -  zpracování posudků na závěrečnou práci
   od ledna 2026 do února 2026-  souborná závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce

  Kompletní popis vzdělávání - průběh, hodinová zátěž, požadavky na ukončení kurzů i celého vzdělávání.

  Výuka v prvních dvou semestrech zahrnuje kurzy a půlkurzy. S výjimkou vždy prvního měsíce semestru je každý měsíc vyučován buď jeden kurz nebo paralelně dva půlkurzy.

  Výukový design kurzů

  Časový harmonogram výuky:

  pátek 15.30 - 18.45 hodin (páteční výuka probíhá pouze na začátku každého semestru, tj. v říjnu a únoru)
  sobota 9.00 - 12.15 hodin, 13.15 - 16.30 hodin 

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.