Vyhledávání na této stránce není aktivní.

LL.M. v právu informačních
a komunikačních technologií 

Přihlašování pro rok 2024 je uzavřeno.

MODERNÍ A VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU JEDINEČNÝ OBSAH

Mezinárodně uznávaný program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií je úzce zaměřené třísemestrální postgraduální studium určené pro zájemce o právní aspekty informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou programu jsou právníci všech právních profesí se zájmem o informační a komunikační technologie. Propedeutické úvodní kurzy umožňují absolvovat program též zájemcům bez právnického vzdělání – IT specialistům, manažerům v oboru ICT, bezpečnostním expertům, vedoucím pracovníkům veřejné správy aj.

INOVATIVNÍ METODY VÝUKY ZOHLEDŇUJÍCÍ POTŘEBY PRACOVNĚ VYTÍŽENÝCH EXPERTŮ

Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a  jejich vysoké pracovní vytížení. Vzdělání je proto vedeno způsobem, který umožní časovou zátěž rozložit. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

VÝUKA NA MEZINÁRODNĚ RESPEKTOVANÉM PRACOVIŠTI

Program LL.M. je odborně zajišťován a garantován Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Za jeho realizaci odpovídá Ústav práva a technologií. Ústav byl zřízen v roce 2010 jako první odborné pracoviště v ČR zaměřené na výzkum a výuku v oblastech právní úpravy pokročilých technologií. Během existence si vybudoval v oboru práva informačních a komunikačních technologií mezinárodní renomé a stal se celoevropsky uznávanou institucí. Vedle vědecké a pedagogické činnosti spolupracuje s českými a evropskými justičními orgány, bezpečnostními sbory, státními orgány, špičkovými advokátními kancelářemi a poradenskými společnostmi.

ELITNÍ VYUČUJÍCÍ Z ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ MASARYKOVY UNIVERZITY A ODBORNÍCI Z PRAXE

Odborným garantem programu je JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. Výuku v programu zajišťují členové Ústavu práva a technologií a zástupci dalších odborných pracovišť Právnické fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Mezi lektory programu jsou: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., JUDr. MgA. Jakub Míšek, PhD., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), Mgr. Václav Stupka, Ph.D., doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. Na výuce se podílejí též špičkoví odborníci z právní praxe z předních pracovišť, které se problematice práva a informačních a komunikačních technologií profesně věnují: JUDr. Josef Donát, LL.M., JUDr. František Púry, Ph.D., JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.