Vyhledávání na této stránce není aktivní.

LL.M. Právo pro vedoucí pracovní pozice ve středoevropském kontextu

MODERNÍ A VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU JEDINEČNÝ OBSAH

Mezinárodně uznávaný program LL.M. Právo pro vedoucí pracovní pozice ve středoevropském kontextu je čtyřsemestrové postgraduální studium určené pro ty, kteří působí nebo zamýšlí působit ve středoevropském prostoru na pozicích řídících pracovníků podniků, členů orgánů právnických osob, asistentů vedení (nad)národních podniků, vedoucích pracovníků v sekcích ministerstev a parlamentu či v orgánech státní správy. Program zprostředkovává studentům základní teoretické znalosti a praktické dovednosti (zejména) v oblasti práva, managementu a v oblasti jazykové k naplňování nejrůznější úkolů souvisejících s vedením. Studijní program je jedinečný v tom, že výuka předmětů probíhá v německém a anglickém jazyce a zaměřuje  se na český, rakouský a slovenský právní řád. Stranou ale nezůstává ani unijní právo a zohledněny jsou rovněž společné právní tradice a jimi podmíněná podobnost právních systémů ve střední Evropě.

INOVATIVNÍ METODY VÝUKY ZOHLEDŇUJÍCÍ POTŘEBY PRACOVNĚ VYTÍŽENÝCH EXPERTŮ

Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a  jejich vysoké pracovní vytížení. Vzdělání je proto vedeno způsobem, který umožní časovou zátěž rozložit. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

ELITNÍ VYUČUJÍCÍ Z ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ MASARYKOVY UNIVERZITY A ODBORNÍCI Z PRAXE

V programu vyučují lektoři z České republiky a z Rakouska. Patří mezi ně zástupci právní teorie, např. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Ass.-Prof. Dr. Gerhard Saria, ale i další odborníci z nadnárodních podniků, advokacie, notářství nebo státní správy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.