Drobečková navigace

LLM - Master of Laws || O programu

LL.M. (Master of Laws) - charakteristika programu

Mezinárodně uznávané programy LL.M. jsou koncipovány jako specializace ve vybraných právních oblastech. Jsou určeny nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své právní znalosti a dovednosti.

Výuka probíhá kombinovanou formou, celkem ve 4 semestrech. Lektoři jednotlivých modulů jsou odborníci s četnými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Absolventi získají mezinárodně uznávaný titul LL.M. uváděný za jménem. 

Od akademického roku 2017/2018 bude Právnická fakulta Masarykovy univerzity otevírat následující programy:

Programy, které připravujeme:

 • LL.M. právo a nemovitosti (v českém jazyce)
 • LL.M. in Cybersecurity Law (v anglickém jazyce) 

Celý Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu najdete zde

Přijímací řízení a kritéria přijetí

Předpoklady pro přijetí ke studiu jsou:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání 
 • praxe na manažerské pozici nebo v oblasti práva
 • časová kapacita a pozitivní motivace ke studiu
 • odpovídající intelektuální znalosti a analytické myšlení  

Přijímací řízení je zahájeno na základě doručení kompletně vyplněné Přihlášky ke vzdělání s přílohami:

 • Přihláška ke vzdělání (stáhnete zde)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání
 • Prohlášení uchazeče o vzdělání (stáhnete zde)

Bližší informace najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení do programu LL.M. v obchodním právu (pro ty, kteří neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě) zde. PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 15. ČERVNA 2017!

Bližší informace najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení do programu LL.M. v právo informačních a komunikačních technologií (pro ty, kteří neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě) zdePŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 15. ČERVNA 2017!

Cena programu

Náklady studia jsou hrazeny po jednotlivých semestrech, vždy před zahájením každého semestru.

Cena za jeden semestr je stanovena následovně:

 • cena pro absolventy právnických fakult: 45 375 Kč (včetně DPH) ze jeden semestr programu. Celková cena za studium je 181 500 Kč (včetně DPH)
 • cena pro ty, kteří neabsolvovali vysokoškolské právnické vzdělání: 49 005 (včetně DPH) za jeden semestr programu (hradí se pouze 4 semestry programu). Celková cena za studium je 196 020 Kč (včetně DPH).

V ceně jsou zahrnuty učební texty, přístup do fakultní knihovny, občerstvení a možnost účasti na všech jednodenních seminářích pro veřejnost pořádaných CDV PrF MU. 

Kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II. 

Posluchači, kteří nejsou absolventy právnických fakult, musí obligatorně před nástupem do 1. semestru absolvovat kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., ve kterém získají základní právní znalosti k tomu, aby mohli efektivně studovat v dalších semestrech programu LL.M. v obchodním právu.

Každý z těchto kurzů je v rozsanu 20 vyučovacích hodin a skládá se z následujících témat: 

 • Právní znalosti a dovednosti I.: Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace)
 • Právní znalosti a dovednosti II.: Ústavní právo Právo Evropské unie II.. - zvláštní část, Správní právo

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017