Drobečková navigace

LLM - Master of Laws || O programu

LL.M. (Master of Laws) - charakteristika programu

Mezinárodně uznávané programy LL.M. jsou koncipovány jako specializace ve vybraných právních oblastech. Jsou určeny nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své právní znalosti a dovednosti.

Výuka probíhá kombinovanou formou, celkem ve 4 semestrech. V prvních třech semestrech se uskuteční 3 - 4 setkání ve víkendových dnech. Čtvrtý semestr je pak určený zejména k absolvování souborné zkoušky a k vypracování závěrečné práce. Lektoři jednotlivých modulů jsou odborníci s četnými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Absolventi získají mezinárodně uznávaný titul LL.M. uváděný za jménem. 

Od akademického roku 2017/2018 bude Právnická fakulta Masarykovy univerzity otevírat následující programy:

Programy, které připravujeme:

 • LL.M. in Cybersecurity Law (v anglickém jazyce) 

Celý Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu najdete zde

Přijímací řízení a kritéria přijetí

Předpoklady pro přijetí ke studiu jsou:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání 
 • praxe na manažerské pozici nebo v oblasti práva
 • časová kapacita a pozitivní motivace ke studiu
 • odpovídající intelektuální znalosti a analytické myšlení  

Přijímací řízení je zahájeno na základě doručení kompletně vyplněné Přihlášky ke vzdělání s přílohami:

 • Přihláška ke vzdělání (stáhnete zde)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání
 • Prohlášení uchazeče o vzdělání (stáhnete zde)

Bližší informace najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení do programu LL.M. nemovitsoti a právo zde. PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 30. ŘÍJNA 2017!

Cena programu

Náklady studia jsou hrazeny po jednotlivých semestrech, vždy před zahájením každého semestru.

Cena za jeden semestr je stanovena následovně:

 • cena pro absolventy právnických fakult: 45 375 Kč (včetně DPH) ze jeden semestr programu. Celková cena za studium je 181 500 Kč (včetně DPH)
 • cena pro ty, kteří neabsolvovali vysokoškolské právnické vzdělání: 49 005 (včetně DPH) za jeden semestr programu (hradí se pouze 4 semestry programu). Celková cena za studium je 196 020 Kč (včetně DPH).

V ceně jsou zahrnuty učební texty, přístup do fakultní knihovny, občerstvení a možnost účasti na všech jednodenních seminářích pro veřejnost pořádaných CDV PrF MU. 

Kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II. 

Posluchači, kteří nejsou absolventy právnických fakult, musí obligatorně před nástupem do 1. semestru absolvovat kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., ve kterém získají základní právní znalosti k tomu, aby mohli efektivně studovat v dalších semestrech programu LL.M. v obchodním právu.

Každý z těchto kurzů je v rozsanu 20 vyučovacích hodin a skládá se z následujících témat: 

 • Právní znalosti a dovednosti I.: Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace)
 • Právní znalosti a dovednosti II.: Ústavní právo Právo Evropské unie II.. - zvláštní část, Správní právo

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017