Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Průběh vzdělávání

 • Průběh vzdělávání

  • Výuka probíhá ve 3 semestrech, zpravidla 1 x měsíčně v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  • Setkání se konají vždy o víkendech, a to od pátku 15 hodin, po celou sobotu až do neděle 13 hodin.
  • Během vzdělávání je vyžadována 100 % docházka, toleruje se neúčast na 1 víkendovém setkání.
  • Posluchači se vzdělávají ve zcela nových učebnách, které jsou vybaveny nejmodernější technikou.
  • Během celého víkendu je zajištěno občerstvení.
 • Harmonogram

  0. semestr - výuka 2x v září
  Kurz Právní znalosti a dovednosti I a II (povinný pro neprávníky)

  1. semestr - výuka říjen až prosinec 
  Vyhotovení písemné práce a složení testů či vypracování případové studie. 

  2. semestr - výuka únor až květen 
  Vyhotovení písemné práce a složení testů či vypracování případové studie. 

  3. semestr - září až prosinec
  Vyhotovení písemné práce a složení testů či vypracování případové studie.

  4. semestr - únor - červen 
  Složení ústní zkoušky, vypracování a obhájení závěrečné písemné práce. 

  PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ, HODINOVÁ ZÁTĚŽ A ROZDĚLENÍ KREDITŮ

 • Modulové práce

  V každém z prvních 3 semestrů musí účastníci vyhotovit písemnou práci na téma, které si sami zvolí.  Rozsah práce je 15 - 25 normostran. Účastník si může navrhnout téma vlastní nebo čerpat z nabídky daného modulu. 

  Náležitosti modulové práce

 • Ústní zkouška z profilujících předmětů

  V programu je stanovena jedna souborná zkouška z profilujících předmětů, kterou je účastník povinen vykonat. Tato zkouška je ústní a koná se před tříčlennou komisí, kterou stanoví garant programu. 

 • Písemná závěrečná práce

  Závěrečná práce se vypracovává v průběhu 4. semestru a následně je ústně obhajována před komisí.

  Náležitosti závěrečné práce

 • Ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je ukončeno, pokud účastník splní 100% docházku (s výjimkou jedné omluvené neúčasti), vypracuje modulové práce a úspěšně složí testy či případové studie, složí soubornou zkoušku a vypracuje písemnou závěrečnou práci, kterou úspěšně obhájí.

  Účastníci získají Osvědčení o absolvování programu na závěrečném slavnostním ceremoniálu. Současně jim bude udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.