Vyhledávání na této stránce není aktivní.

PRÁVO INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Program se dotýká řady oblastí soukromého a veřejného práva. Neopomenutelný je též jeho evropský a mezinárodní rozměr. Moduly studijního programu jsou zaměřeny tak, aby reflektovaly aktuální praktické problémy právní regulace vývoje a použití pokročilých informačních a komunikačních technologií. Cílem programu je předat maximum znalostí a praktických dovedností z tohoto vysoce specializovaného oboru.

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě, je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II. Účastníci kurz absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Průběh výuky

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro koho je program určený

Program je určený pro praktikující právníky všech právních profesí se zájmem o informační a komunikační technologie. Díky modulu určeného pro neprávníky je program vhodný pro zájemce bez právního vzdělávání, např. IT specialistům, manažerům v oboru ICT, bezpečnostním expertům, vedoucím pracovníkům veřejné správy aj.

Metody výuky

Výuka probíhá formou přednášek, e-learningu, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešením vzorových i reálných příkladů. U vybraných modulů je část výuky realizována formou individuálních či skupinových aktivit.

Vzdělávejte se u profesionálů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.