Volitelné moduly

Z uvedených modulů budou na základě zájmu účastníků vybrány 2 moduly.

Kryptografie a bezpečnostní technika

O modulu

Modul uvede účastníky do problematiky bezpečnosti ICT a vybraných kapitol kryptografie. Seznámí účastníky se základními metodami bezpečnosti ICT a ochrany soukromých dat, s principem správného řešení bezpečnosti od analýzy rizik,přes bezpečnostní politiku až po vývoj a správu mechanizmů a vybranými nástroji pro podporu bezpečnosti a ochranu soukromí. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Se.Ph.D. - garant modulu, proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Brno

Právo kybernetické bezpečnosti

O modulu

Cílem modulu je vysvětlit právní regulaci fenoménu kyberbezpečnosti v mezinárodním právu veřejném, evropském právu a v právu České rebupliky. Dále vysvětlí podstatu kybernetické bezpečnosti incidentů a úlohu právních nástrojů při jejich prevenci a minimalizaci škodlivých následků, logiku zákona o kybernetické bezpečnosti a mechanismus fungování compliance u bezpečnostních opatření. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jakub Harašta - asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, věnuje se kybernetické bezpečnosti, je autorem mnoha odborných publikací

Mgr. Václav Stupka - působí na Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a na Ústavu výpočetní techniky MU, vyučuje na Právnické fakultě MU

On-line řešení sporů

O modulu

Účastníci modulu se naučí řešit spory v oblasti soukromého práva, seznámí se s technikou při on-line řešení sporů v oblasti obchodního práva, spotřebitelského práva a v oblasti rodinného práva. Modul poskytne účastníkům teoretické a praktické poznatky k problematice řešení soukromoprávních sporů na smírném základě, v rozhodčím řízení a ADR. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - garant modulu, prorektorka pro záležitotosti studentů Masarykovy uviverzity, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady PrF MU, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. - Odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, autorka mnoha odborných publikací

Elektronické informace a dokumenty v praxi

O modulu

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci rozumět struktuře a vzájemným vztahům typických právních institutů upravujících elektronickou dokumentaci právního jednání. Naučí se rozumět typickým formám elektronického právního jednání, jejich výhodám, významu a možnostem jejich využití. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D. - garant modulu, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady Právnické fakutly Masarykovy univerzity Brno, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

eGovernment a eJustice

O modulu

Cílem modulu je dát účastníkům ucelený přehled české a evropské právní úpravy užití informačních a komunikačních technologií v procesech organizace a výkonu veřejné správy a soudnictví. Seznímí účastníky s právní úpravou veřejných rejstříků a registrů, s aplikacemi sGovernmentu a vituralizovanými formami procesů při aplikaci práva. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. - garant modulu, odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, získal ocenění Právník rok v kategorii správní právo za rok 2015, člen Legislativní rady vlády ČR, působí i jako advokát se specializací v oblasti správního práva

Mgr. František Korbel, Ph.D. - partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva

Evropské a mezinárodní právní informačních systémy

O modulu

Cílem modulu je poskytnout přehled evropských a mezinárodních zdrojů právních informací, včetně principů jejich fungování a využití pokročilých funkci. Dále naučí účastníky praktické postupy s dominantními evropskými systémy, jejich prostřednictvím se publikuje evropská legislativa a judikatura a také postupy práce se systémy, jejich prostřednictvím se publikuje judikatura mezinárodních organizací relevantní pro českou právní praxi.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

JUDr. Jakub Harašta - asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, věnuje se kybernetické bezpečnosti, je autorem mnoha odborných publikací

JUDr. Matěj Myška, Ph.D., odborný asistent na Ústavu práva a technologií, právník na Centru pro transfer technologií MU.

JUDr. Bc. Jaromír Šavelka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.