Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě, je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II. Účastníci kurz absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Kurz Právní znalosti a dovednosti I.

Kurz Právní znalosti a dovednosti II.

Akademické psaní a právní kontext

Normativní systémy v kyberprostoru

Soukromé právo ICT

Veřejné právo ICT

Ochrana soukromí a osobních údajů

Duševní vlastnictví on-line

Elektronické důkazy

Softwarové právo

Kyberkriminalita

Právo e-commerce

Informační technologie v právní praxi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.