Naši lektoři

JUDr. Josef Donát, LL.M.

Vyučující modulu: Softwarové právo

Vedoucí specializace Právo ICT v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, dlouhodobě se věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek informačních systémů.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Vyučující modulu: Kyberkriminalita

Profesor Katedry trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací v oblasti trestního práva, soudce Ústavního soudu.

JUDr. Jakub Harašta

Vyučující modulu: Kyberkriminalita, Právo kybernetické bezpečnosti, Evropské a mezinárodní právní informační systémy

Asistent na Ústavu práva a technologií PrF MU, věnuje se kybernetické bezpečnosti, je autorem mnoha odborných publikací. 

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Vyučující modulu: eGovernment a eJustice

Odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva, získal ocenění Právník roku v kategorii správní právo za rok 2015, člen Legislativní rady vlády ČR, působí i jako advokát se specializací v oblasti správního práva. 

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Vyučující modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Vyučující modulu: Veřejné právo ICT, Právo elektronických dokumentů, eGovernment a eJustice

Je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. 

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Vyučující modulu: Softwarové právo

Odborný pracovník na Ústavu práva a technologií PrF MU, odborný asistent na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, vedoucí Právního oddělení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Vyučující modulu: Právo e-commerce

Proděkan pro vědu a výzkum PrF MU, docent na Katedře obchodního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací, specializuje se zejména na oblast cenných papírů. 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Vyučující modulu: Duševní vlastnictví on-line

Odborný asistent na Katedře občanského práva a na Katedře mezinárodního a evropského práva, právník na Centru pro transfer technologií.

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Vyučující modulu: Veřejné právo ICT

Advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze, ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, IT právo a M&A, v rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a právní úpravy on-line marketingu.

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Vyučující modulu: Soukromé právo ICT, On-line řešení sporů

Odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva, autorka mnoha odborných publikací. 

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Vyučující modulu: Soukromé právo ICT, Duševní vlastnictví on-line, Softwarové právo, Evropské a mezinárodní právní informační systémy

Odborný asistent na Ústavu práva a technologií, právník na Centru pro transfer technologií MU.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Vyučující modulu: Normativní systémy v kyberprostoru, Veřejné právo ICT, Elektronické důkazy, Právo e-commerce, Právo kybernetické bezpečnosti, Právo elektronických dokumentů, eGovernment a eJustice

Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

Mgr. Josef Prokeš

Vyučující modulu: Ochrana soukromí a osobních údajů

Ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.

Vyučující modulu: Informační technologie v právní praxi

Je vedoucím advokátní kanceláře se zaměřením mimo jiné na oblast softwaru, elektronických komunikací, e-commerce.

JUDr. František Púry

Vyučující modulu: Elektronické důkazy

Externí spolupracovník na Katedře trestního práva MU, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky. 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Vyučující modulu: On-line řešení sporů

Prorektorka pro záležitotosti studentů Masarykovy uviverzity, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady PrF MU, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

JUDr. Michal Ryška

Vyučující modulu: Ochrana soukromí a osobních údajů

Soudce Krajského soudu v Brně.

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Vyučující modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

Mgr. Václav Stupka

Vyučující modulu: Kyberkriminalita, Právo kybernetické bezpečnosti

Působí na Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologií Fakulty informatiky MU a na Ústavu výpočetní techniky MU, vyučuje na Právnické fakultě MU.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Vyučující modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Ing. Marián Svetlík

Vyučující modulu: Elektronické důkazy

Působí na Ústavu výpočetní techniky MU, je soudní znalec v oboru kriminalistika – specializace kriminalistická počítačová expertíza.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.