Naši lektoři

 • JUDr. Josef Donát, LL.M.

  Vyučující modulu: Softwarové právo

 • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

  Profesor Katedry trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací v oblasti trestního práva, soudce Ústavního soudu.

 • JUDr. Jakub Harašta

  Vyučující modulu: Kyberkriminalita, Právo kybernetické bezpečnosti, Evropské a mezinárodní právní informační systémy

 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva, získal ocenění Právník roku v kategorii správní právo za rok 2015, člen Legislativní rady vlády ČR, působí i jako advokát se specializací v oblasti správního práva. 

 • Ing. Milan Kolka, Ph.D.

  Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

 • Mgr. František Korbel, Ph.D.

  Je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. 

 • Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

  Odborný pracovník na Ústavu práva a technologií PrF MU, odborný asistent na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, vedoucí Právního oddělení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

  Proděkan pro vědu a výzkum PrF MU, docent na Katedře obchodního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací, specializuje se zejména na oblast cenných papírů. 

 • JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře občanského práva a na Katedře mezinárodního a evropského práva, právník na Centru pro transfer technologií.

 • JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

  Advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze, ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, IT právo a M&A, v rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a právní úpravy on-line marketingu.

 • JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

  Odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva, autorka mnoha odborných publikací. 

 • JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

  Odborný asistent na Ústavu práva a technologií, právník na Centru pro transfer technologií MU.

 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

  Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

 • Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.

  Je vedoucím advokátní kanceláře se zaměřením mimo jiné na oblast softwaru, elektronických komunikací, e-commerce.

 • JUDr. František Púry

  Externí spolupracovník na Katedře trestního práva MU, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky. 

 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

  Prorektorka pro záležitotosti studentů Masarykovy uviverzity, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady PrF MU, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

 • JUDr. Michal Ryška

  Soudce Krajského soudu v Brně.

 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

 • Mgr. Václav Stupka

  Působí na Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologií Fakulty informatiky MU a na Ústavu výpočetní techniky MU, vyučuje na Právnické fakultě MU.

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

  Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.