Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Naši lektoři

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Garant modulu: Kyberkriminalita

Profesor Katedry trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací v oblasti trestního práva, soudce Ústavního soudu.

JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.

Garant modulu: Elektronické důkazy, Informační technologie v právní praxi a Evropské a mezinárodní právní informační systémy

Odborný asistent na Ústavu práva a technologií PrF MU, věnuje se kybernetické bezpečnosti, je autorem mnoha odborných publikací. 

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Garant modulu: Právo e-commerce

Vedoucí Katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zaměřuje se na právo cenných papírů, směnečné a šekové právo, právo proti nekalé soutěži a právo kapitálového trhu, rozhodce stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Garant modulu: Duševní vlastnictví on-line

Docent na Katedře občanského práva, proděkan pro strategii a rozvoj Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialista v oblasti práv duševního vlasnictví a autor řady odborných publikací. 

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Garant modulu: Kryptografie a bezpečnostní technika

Profesor Katedry počítačových systémů a komunikací, proděkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, člen Vědecké rady Masarykovy univerzity a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Garant modulu: Soukromé právo ICT, Softwarové právo

Odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, právník Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Garant modulu: Normativní systémy v kyberprostoru, Veřejné právo ICT, Ochrana soukromí a osobních údajů, Právo kybernetické bezpečnosti

Prorektor Masarykovy univerzity, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.

Garant modulu: Informační technologie v právní praxi

Je vedoucím advokátní kanceláře se zaměřením mimo jiné na oblast softwaru, elektronických komunikací, e-commerce.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Garant modulu: On-line řešení sporů

Profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva  členka Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Garant modulu modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Docent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, specialista na mezinrodní právo soukromé a právo EU, autor mnoha publikací v českém i anglickém jazyce.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Bývalý děkan a proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.