Vyhledávání na této stránce není aktivní.

OBCHODNÍ PRÁVO

 

Výuka propojuje teoretické znalosti obchodněprávní problematiky s ustálenou i nejaktuálnější judikaturou českých vrcholných soudů a s praxí obecně. V potřebné míře zahrnuje rovně aktuální mezinárodněprávní, unijní právní úpravu a s ní související judikaturu.

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě, je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II. Účastníci kurz absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Průběh výuky

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro koho je program určený

Program je určený především pro praktikující právníky, kteří mají zájem rozšířit si svoje vědomosti a prohloubit praktické právní dovednosti v obchodních vztazích. Díky modulu určeného pro neprávníky je program vhodný pro zájemce bez právního vzdělávání, např. manažery, obchodníky, vedoucí pracovníky ve veřejné správě aj.

Metody výuky

Výuka probíhá formou přednášek, e-learningu, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešením vzorových i reálných příkladů. U vybraných modulů je část výuky realizována formou individuálních či skupinových aktivit.

Vzdělávejte se u profesionálů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.