Obchodní právo

PŘIHLÁŠKA

 

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Metody výuky

Výuka probíhá formou přednášek, e-learningu, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešením vzorových i reálných příkladů. U vybraných modulů je část výuky realizována formou individuálních či skupinových aktivit.

Pro koho je program určený

Program je určený především pro praktikující právníky, kteří mají zájem rozšířit si svoje vědomosti a prohloubit praktické právní dovednosti v obchodních vztazích. Díky modulu určeného pro neprávníky je program vhodný pro zájemce bez právního vzdělávání, např. manažery, obchodníky, vedoucí pracovníky ve veřejné správě aj.

Zaměření programu

Výuka propojuje teoretické znalosti obchodněprávní problematiky s ustálenou i nejaktuálnější judikaturou českých vrcholných soudů a s praxí obecně. V potřebné míře zahrnuje rovně aktuální mezinárodněprávní, unijní právní úpravu a s ní související judikaturu.

Vzdělávejte se u profesionálů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.