Povinné moduly

PŘIHLÁŠKA

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kterří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Kurz Právní znalosti a dovednosti I

Kurz Právní znalosti a dovednosti II

Akademické psaní a právní kontext

Občanské právo

Obchodní právo I. (korporace)

Podniková strategie a právo, řízení rizik

Obchodní právo II. (hospodářská soutěž)

Pracovní právo

Obchodní právo III. (obchodní závazky)

Vymáhání práva

Obchodní právo IV. (veřejné zakázky a cenné papíry)

Mezinárodní obchodní právo

Hospodářská trestná činnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.