Naši lektoři

 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

  Garant modulu: Obchodní právo I. (korporace), Obchodní právo II. (hospodářská soutěž), Obchodní právo III. (obchodní závazky)

  Vedoucí Katedry obchodního práva, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva. 

 • prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

  Garant modulu: Pracovní právo

  Vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, členka Vědecké rady PrF MU, specializuje se zejména na oblast sociálního zabezpečení a kolektivního práva. 

 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

  Garant modulu: Občanské právo

  Vedoucí Katedry občanského práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

  Garant modulu: Právo životního prostředí

  Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva. 

 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  Garant modulu: Podniková strategie a právo, řízení rizik

  Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

 • doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

  Garant modulu: Hospodářská trestná činnost

  Vedoucí Katedry trestního práva, členka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

  Garant modulu: Veřejné stavební právo

  Odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva, externí spolupracovnice Ústavu soudního inženýrství VUT, věnuje se přednáškové činnosti zaměřené na oblast stavebního a vodního práva. 

 • Ing. Milan Kolka, Ph.D.

  Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

  Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

 • JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

  Garant modulu: Vymáhání práva

  Odborný asistent na Katedře občanského práva, specializuje se na občanské práva procesní a hmotné, autor mnoha odborných publikací. 

 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

  Garant modulu: Podnikové finance a účetnictví, Finanční právo

  Vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně.

 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

  Garant modulu: Právo informačních technologií

  Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

  Garant modulu: Mezinárodní obchodní právo

  Prorektorka pro záležitotosti studentů Masarykovy uviverzity, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady PrF MU, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

  Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

  Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

  Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

  Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

  Garant modulu: Právo duševního vlastnictví

  Profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva, člen Vědecké rady PrF MU, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, specialista v oblasti práva duševního vlastnictví a mezinárodního práva veřejného. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.