Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Naši lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Garant modulu: Obchodní právo I. (korporace), Obchodní právo II. (hospodářská soutěž), Obchodní právo III. (obchodní závazky)

Vedoucí Katedry obchodního práva, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva. 

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Garant modulu: Pracovní právo

Docent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, odborník na kolektivní pracovní právo, autor mnoha publikací v oblasti pracovního práva.

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Garant modulu: Občanské právo

Profesor na Katedře občanského práva, člen Vědecké rady Právnicé fakulty Masarykovy univerzity, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Garant modulu: Právo životního prostředí

Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva. 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Garant modulu: Podniková strategie a právo, řízení rizik

Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Garant modulu: Hospodářská trestná činnost

Vedoucí Katedry trestního práva, členka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Garant modulu: Veřejné stavební právo

Odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva, externí spolupracovnice Ústavu soudního inženýrství VUT, věnuje se přednáškové činnosti zaměřené na oblast stavebního a vodního práva. 

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Centra informačních technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Garant modulu: Obchodní právo IV. (veřejné zakázky a cenné papíry)

Vedoucí Katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zaměřuje se na právo cenných papírů, směnečné a šekové právo, právo proti nekalé soutěži a právo kapitálového trhu, rozhodce stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Garant modulu: Vymáhání práva

Vedoucí Katedry civilního práva procesního člen vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, přední odborník v oblasti civilního procesu a autor řady publikací a komentářů. 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Garant modulu: Podnikové finance a účetnictví, Finanční právo

Vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Garant modulu: Právo informačních technologií

Prorektor Masarykovy univerzity, vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Garant modulu: Mezinárodní obchodní právo

Profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Docent na Katedře mezinárodního a evropského práva , proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Bývalý děkan a proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Garant modulu: Obchodní právo I. (korporace)

Proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialista v oblasti smluvního a korporátního práva, autor řady odborných publikací, věnuje se přednáškové činnosti v těchto oblastech, asistentce soudce Nejvyššího soudu.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Garant modulu: Právo duševního vlastnictví

Profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva, člen Vědecké rady PrF MU, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, specialista v oblasti práva duševního vlastnictví a mezinárodního práva veřejného. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.