Vyhledávání na této stránce není aktivní.

NEMOVITOSTI A PRÁVO

Program s dotýká řady oblastí soukromého i veřejného práva, které úzce souvisí s problematikou převodu nemovitostí. Zároveň je obsah rozšířen o praktické informace ekonomického charakteru, týkající se zejména oceňování nemovitostí. Program je zaměřen na současnou praxi, ale reaguje také na judikaturu českých soudů a aktuální vývoj právní úpravy ve sledované oblasti.
Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě, je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II. Účastníci kurz absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Průběh výuky

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro koho je program určený

Dvouleté postgraduální studium je určené pro praktikující právníky všech právních profesí se zájmem o problematiku práva a nemovitostí. Díky modulu určeného pro neprávníky je program vhodný pro zájemce bez právního vzdělávání, např. manažery, obchodníky, pracovníky realitních kanceláři aj.

Metody výuky

Výuka probíhá formou přednášek, e-learningu, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešením vzorových i reálných příkladů. U vybraných modulů je část výuky realizována formou individuálních či skupinových aktivit.

Vzdělávejte se u profesionálů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.