Volitelné moduly

Z uvedených modulů budou na základě zájmu účastníků vybrány 2 moduly.

Enviromentální aspekty vlastnictví nemovitostí

O modulu

Účastníkům programu poskytne informace o základních veřejnoprávních regulacích, jež by měl znát každý vlastník či uživatel pozemků a nemovitých kulturních památek. Modul bude zaměřen na pochopení problematiky ochrany základních složek životního prostředí včetně nemovitých kulturních památek a archeologických nálezů. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc,. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva

doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. - docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy unverzity Brno, advokátka

JUDr. Jana Dudová, Ph.D. - odoborná asistentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy unverzity Brno

Mgr. Jakub Hanák - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Vojtěch Vomáčka, PH.D. - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Právo duševního vlastnictví (architektonická práva)

O modulu

Modul povede účastníky k pochopení institutů práva duševního vlastnictví ve vztahu k architektonickým dílům, projektové dokumentaci a autorskoprávní ochraně dílčích stavebních prvků. Samostatná pozornost bude věnovaná mezinárodní a evropské ochraně duševního vlastnictví. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

JUDr. Miroslav Černý

Pojišťovací právo

O modulu

Cílem modulu je přinést aktuální poznatky z pojišťovacího práva z pohledu teorie a praxe a získat poznatky o postavení pojišťovacího práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech na chování regulovaná jinými právními odvětvími. í. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

Mgr. Adam FOrst

JUDr. Monika Herešová

JUDr. Ludvík Bohman

Realitní zprostředkování

O modulu

Absolvování modulu umožní účastníkům získat podrobnější orientaci a přehled v realitním zprostředkování a praktickém fungování realitního trhu. Dále seznámí účastníky s podstatou smluv o realitním zprostředkování a jejich typickými ujednáními, naučí je chápat právní jednaní v rámci realitního zprostředkování v kontextu spotřebitelských práv a schopnost rozpoznat problematická místa typických realitních transakcí. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

JUDr. Tomáš Philippi

Civilní právo procesní

O modulu

Účastníci budou umět po absolvování modulu uplatňovat práva z občanskoprávních vztahů, znát průběh sporného řízení i nesporných řízení a budou vědět, jak uplatňovat pohledávky ve sporném řízení, v rozkazním řízení. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Obchodní právo (veřejné zakázky)

O modulu

Cílem modulu je získání komplexní informace o právním prostředí v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, jednotlivých pravidlech, jejich praktickému použití a vymáhání, a to se specifickým zaměřením na oblasti výstavby.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka,  40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

Mgr. Martin Hadaš, LL.M. - garant modulu

Mgr. Michal Čermák

Mgr. Petr Jelínek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.