Naši lektoři

 • Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

  Vedoucí Odboru veřejných zakázek na Rektorátu Masarykovy univerzity. 

 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

  Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva.

 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie.

 • prof.. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

  Vedoucí Katedry trestního práva, prezidentka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

 • Ing. Milan Kolka, Ph.D.

  Analytik Centra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu.

 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

  Profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu – zastává funkci předsedy senátu, specialista v oblasti správního práva a správní vědy, autor mnoha publikací. 

 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

  Docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, advokátka.

 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

  Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy PrF MU, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací. 

 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce.

 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

  Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU.

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

  Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.