Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Naši lektoři

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Garant modulu: Nemovitosti a trestní právo

Docent na Katedře trestního práva, proděkan pro vědu a výzkum, člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, autor řady odborných publikací v oblasti trestního práva a znalecké činnosti.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

Garant modulu: Obchodní právo (veřejné zakázky)

Vedoucí Odboru veřejných zakázek na Rektorátu Masarykovy univerzity. 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Garant modulu: Enviromentální aspekty vlastnictví nemovitostí

Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Garant modulu: Podniková strategie a právo, řízení rizik

Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie.

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Garant modulu Exekuční a insolvenční právo a Civilní právo procesní

Vedoucí Katedry civilního práva procesního, člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, přední odborník v oblasti civilního procesu a autor řady publikací a komentářů.

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Garant modulů Oceňování nemovitostí I. a II..

Docent na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno.

doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Garant modulu Právo duševního vlastnictví (architektonická práva)

Docent na Katedře občanského práva, proděkan pro strategii a rozvoj Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialista v oblasti práv duševního vlastnictví a autor řady odborných publikací.

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Centra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Garant modulu: Veřejné stavební právo

Profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, bývalý soudce Nejvyššího správního soudu, kde zastával funkci předsedy senátu, specialista v oblasti správního práva a správní vědy, autor mnoha publikací. 

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Garant modulu: Katastr nemovitostí

Docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, advokátka.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Garant modulu: Daňové právo - nemovitostní daně

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy PrF MU, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací. 

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Docent na Katedře mezinárodního a evropského práva, proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a právo EU, autor mnoha publikací v českém i anglickém jazyce.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Garant modulu: Občanské právo I. (věcná práva), Občanské právo II. (závazky ze smluv), Pojišťovací právo, Realitní zprostředkování

Docentka na Katedře občaského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka, bývalá děkanka Právnické fakulty MU.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Bývalý děkan a proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.