Naši lektoři

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

Garant modulu: Obchodní právo (veřejné zakázky)

Vedoucí Odboru veřejných zakázek na Rektorátu Masarykovy univerzity. 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Garant modulu: Enviromentální aspekty vlastnictví nemovitostí

Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Garant modulu: Podniková strategie a právo, řízení rizik

Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie.

prof.. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Garant modulu: Nemovitosti a trestní právo

Vedoucí Katedry trestního práva, prezidentka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Centra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Garant modulu: Veřejné stavební právo

Profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu – zastává funkci předsedy senátu, specialista v oblasti správního práva a správní vědy, autor mnoha publikací. 

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Garant modulu: Katastr nemovitostí

Docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, advokátka.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Garant modulu: Daňové právo - nemovitostní daně

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy PrF MU, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací. 

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Garant modulu: Občanské právo I. (věcná práva), Občanské právo II. (závazky ze smluv), Exekuční a insolvenční právo, Právo duševního vlastnictví, Pojišťovací právo, Realitní zprostředkování, Civilní právo procesní

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.