Jak se k nám můžete přihlásit

 • Sledujte vyhlášení výběrového řízení

  Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje 1x ročně výběrové řízení pro programy LL.M. 

 • Ověřte si splnění podmínek ke vzdělávání

  Ověřte si, že splňujete podmínky pro vzdělávání. K zahájení studia je nutné mít:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání 
  • praxi na manažerské pozici nebo v právní profesi
  • časovou kapacitu a pozitivní motivaci ke studiu
  • odpovídající intelektuální znalosti a analytické myšlení  
 • Podejte přihlášku ke vzdělávání

  Přihláška se podává písemně na adresu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Povinné přílohy jsou:

  • profesní životopis
  • motivační dopis
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
  • prohlášení uchazeče

   

  Přihláška

   

  Prohlášení uchazeče

   

  Řád vzdělávání

 • Počkejte na potvrzení přijetí přihlášky

  Pokud budete mít správně vyplněnou přihlášku včetně příloh a splníte předpoklady pro vzdělávání, obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky. Pokud bude nutné přihlášku doplnit, budeme Vás kontaktovat.

 • Přijďte za námi na osobní pohovor

  Abychom Vás lépe poznali a seznámili se s Vašimi důvody ke vzdělávání, případně si doplnili údaje, které jste uvedli v přihlášce, pozveme Vás na krátký pohovor, kterého se zúčastní ředitel programu a zástupce Právnické fakulty MU.

  Jedná se o cca 1/2 hodinové setkání na kterém se můžete zeptat na vše, co Vás zajímá.

 • Vyčkejte na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

  Po posouzení Vaší příhlášky a vyhodnocení rozhovoru Vám zašleme rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v programu LL.M.

  V případě přijetí Vám zašleme organizační pokyny týkající se začátku vzdělávání a Průvodce vzděláváním (studijní katalog).
  V případě nepřijetí máte možnost požádat o přezkum rozhodnutí děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 • Podepíšeme s Vámi smlouvu o realizaci vzdělávání

  Před zahájením vzdělávání s Vámi uzavřeme smlouvu o realizaci programu vzdělávání a požádáme Vás o úhradu poplatku za 1. semestr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.